kinderdagopvang

Kinderopvang (0 tot 4 jaar)
De kinderopvang van SKIK richt zich op kinderen van 0 tot 4 jaar.

Groepsindeling
Op elke locatie zijn de kinderen ondergebracht in groepen. De samenstelling van deze groepen kan op twee manieren:

Verticale groepen  Kinderen van 0 tot 4 jaar zitten bij elkaar in de groep. De allerkleinsten leren zo van de oudere kinderen. En omgekeerd leren de oudere kinderen om anderen te helpen.
Horizontale groepen  Kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep zitten dan bij elkaar. Bijvoorbeeld baby’s en dreumesen van 0 tot 2 jaar en peuters van 2 tot 4 jaar. Ze spelen met leeftijdgenootjes en gaan naar “de groep voor de grote kinderen” als ze twee jaar zijn.

Beide indelingen hebben zo hun eigen voordelen. De bedoeling is altijd dat uw kind zich lekker voelt bij vriendjes en vriendinnetjes. Bij de informatie over de locaties leest u welke groepsindeling elke locatie heeft. Zo kiest u zelf de opvang die bij u en uw kind past.

Uk & Puk

Uk en PukBinnen onze kinderopvang werken wij met het totaalprogramma Uk & Puk. Dit is een zogenaamd VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en is speciaal ontwikkeld voor kinderdagverblijven.
Babies, dreumesen en peuters leren spelenderwijs nieuwe vaardigheden die op een thema zijn afgestemd. In het kader van het thema richten wij een thematafel in, mogen kinderen spullen meenemen die met het thema te maken hebben, maken we werkjes over het thema, lezen we een boek over het thema en nog veel meer. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.
Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1.

Volgsysteem
Om de ontwikkeling van de kinderen te monitoren werken wij met een ontwikkelingsvolgsysteem. Voor ieder kind vullen wij hiervoor met regelmaat gegevens in. Het gaat dan bijvoorbeeld om sociale aspecten, de motorische ontwikkeling, spraak en meer. Door het invullen van dit systeem krijgen jullie als ouders en wij als pedagogisch medewerkers een beeld van de ontwikkeling van jullie kind. Het volgsysteem stelt ons in staat om gerichte activiteiten met een kind te plannen om een bepaalde ontwikkeling te stimuleren. Of om een derde partij in te schakelen. Denk daarbij aan een logopedist of fysiotherapeut. Uiteraard doen wij dit alleen na overleg met de ouders.
Ouders krijgen de map met de gegevens uit het volgsysteem minimaal een keer per jaar mee naar huis om door te lezen. Tijdens een 10-minutengesprek kunnen jullie vragen stellen of opmerkingen plaatsen.

Herkenbaarheid
Wij vinden het voor de kinderen en ouders van groot belang dat iedere groep haar vaste pedagogisch medewerkers heeft. Wij delen de kinderen in een vaste groep in. Op die manier hebben de kinderen altijd met dezelfde pedagogisch medewerkers te maken. Deze herkenbaarheid gecombineerd met een veilige ruimte zorgt voor een veilig en vertrouwd gevoel voor kinderen en ouders.

Vast of flexibel contract
Als ouders kiezen jullie voor een vast contract of een flexibel contract. Een vast contract betreft een contract met vaste dagdelen per week. Kiezen jullie voor flexibele opvang dan variëren de dagdelen per week. Dit is ideaal voor ouders met wisselende diensten, zoals in de zorg.

SKIK kinderopvang biedt kinderopvang aan op de volgende locaties:

Tubbergen:
   • De Huve

Langeveen:
   • Molenbergstraat (De Bereboot)    

Vasse:
   • Het Eschhoes