peuteropvang

Ik ben twee en zeg ‘nee’!
Tweejarigen zijn vaak toe aan meer uitdaging. Daarom mogen de kinderen vanaf twee jaar bij SKIK doorstromen naar de peutergroep. Hier spelen de kinderen samen met leeftijdsgenootjes. Kinderen kunnen de hele dag komen of alleen tijdens de peuterspeelzaaltijden (iedere dag tussen 08.45 en 11.45 uur). Tijdens deze uren is er specifiek aandacht voor de voorbereiding op de basisschool. Op een vaste dag in de week is er ook peutergym. De peutergroepen zijn ingericht met de bekende ‘hoeken’: bouwhoek, poppenhoek, leeshoek, knutselhoek. De kring is een vast onderdeel van het dagritme bij de peuters. In de kring vinden gesprekjes plaats over diverse onderwerpen.

Peuterspeelzaaltijden
Kinderen die alleen voor peuterspeelzaalactiviteiten komen zijn welkom vanaf 08.45 tot 11.45 uur. Vraag ook naar de speciale tarieven voor peuterspeelzaalwerk gesubsidieerd door de gemeente Tubbergen.

Samen met Puk
Natuurlijk met Puk niet ontbreken. Puk is een leuke handpop die kinderen spelenderwijs alledaagse dingen laat ervaren. Puk slaapt, eet fruit, gaat in bad en speelt in de zandbak. Ook kan hij een keer met jullie peuter mee komen om te logeren!
Puk is onderdeel van het landelijke totaalprogramma pukUk & Puk.  Dit programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. Met behulp van verschillende thema’s leren kinderen spelenderwijs allerlei situaties te herkennen en om te gaan met verschillende gevoelens. Voorbeelden van thema’s zijn: Oef wat warm, Eet smakelijk en Ik en mijn familie. De Uk & Puk methode bereid kinderen spelenderwijs voor op school.

It takes a village to raise a child
Opvoeden doen wij samen met jullie. Het contact tussen leidsters en ouders is voor ons dan ook van groot belang. Wij staan altijd open voor jullie inbreng, vragen, adviezen en opmerkingen. Andersom geldt dat wij jullie informeren over onze ervaringen en bevindingen met jullie kind.

SKIK kinderopvang biedt peuteropvang aan op de volgende locaties:

Tubbergen:
  • De Huve   
Langeveen:
  • Molenbergstraat (De Bereboot)     

Vasse:
  • Het Eschhoes        
   

Geesteren:
  • Erve Kampboer