oudercommissie

Lokale oudercommissies
De oudercommissies behartigen de belangen van de ouders/verzorgers en de kinderen. Een oudercommissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden. Iedere vestiging heeft zijn eigen oudercommissie.

Wat doet de oudercommissie van een dorp
Behartigen van de belangen van kinderen & ouder • Uitoefenen van invloed op het beleid van SKIK
 • Bewaken van de kwaliteit van de opvang 
• Bevorderen communicatie tussen oudercommissie, ouders en SKIK. • Adviseren directie 
• Organisatie activiteiten (waaronder een ouderavond).

Vergaderen
De Centrale Ouder Commissie vergadert vijf keer per jaar. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

De oudercommissie is er voor de ouders!
Heeft u als ouder een vraag, een probleem of tips over de opvang van uw kind(eren) bij SKIK dan gaan we graag met u in gesprek. Ons doel is de best mogelijke opvang voor alle kinderen creëren. Dat wilt u vast ook!
U kunt ons bereiken via oudercommissie@kinderopvangtubbergen.nl.
Uiteraard mag u ook één van de leden rechtstreeks benaderen.