Klachtenreglement

SKIK Kinderopvang heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het handelen en registreren van klachten van ouders.

Daarnaast staat SKIK Kinderopvang geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www.degeschillencommissie.nl). Mocht interne klachtenafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunnen ouders hun geschil daar aanmelden.