ziekte

Uw kind ziekmelden
Als u besluit om uw kind thuis te houden omdat hij of zij ziek is dan moet u uw kind voor 8.00 uur telefonisch afmelden op de groep of via ons kantoor (wij zorgen dan dat de groep geïnformeerd wordt). 
Telefoonnummer kantoor: 088 2347405
Ziek melden per mail kan ook: info@kinderopvangtubbergen.nl. 

Uw kind wordt ziek bij SKIK
Voor iedereen kan ‘ziek zijn’ een andere betekenis hebben. Als uw kind ‘s morgens bij het brengen al koorts (boven 38 graden) heeft of hangerig is, dan is de kans erg groot dat wij contact met u opnemen. 
Als uw kind bij ons in de opvang ziek wordt of heeft uw kind boven de 38,5 graden koorts dan bellen we altijd met ouders. We overleggen dan samen wat de situatie is. Soms kan een kind ziek zijn maar wel goed functioneren in de groep (het zet zich er overheen). Lukt dat niet dan vragen we ouders om hun kind op te halen (of door opa/oma). Wij kunnen uw kind dan namelijk niet die extra aandacht geven die een ziek kind nodig heeft.
Mocht uw kind tijdens het verblijf bij ons letsel oplopen of hulp van een arts nodig hebben, dan stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte, zodat u indien mogelijk zelf mee kunt gaan.

Besmettelijke ziektes
Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, wilt u dit dan aan ons doorgeven, zodat wij een eventueel volgend geval snel kunnen onderkennen.
Zelf letten we ook op het besmettingsgevaar voor andere kinderen. Wanneer dat groot is vragen we u om uw kind op te halen. We willen natuurlijk ook voorkomen dat andere kinderen ziek worden. 

Medicijngebruik
Indien uw kind medicijnen gebruikt dan dient u hiervoor het formulier ‘Overeenkomst-gebruik-geneesmiddelen’ te ondertekenen. Dit formulier kunt u hier downloaden en ingevuld meenemen naar de groep of ter plekke op de groep opvragen en ondertekenen.

Verder hanteren wij bij kinderziektes de richtlijnen zoals wij die van de GGD aangereikt krijgen. Indien nodig hangen wij betreffende informatie op het prikbord om alle ouders op de hoogte te stellen.